fbpx
Umów wizytę
91 85 25 901
91 85 25 902
rejestracja
Umów wizytę
Slide 1

Blog

dr Marcin Ferenc: Tematem dzisiejszego odcinka jest anatomiczna, hybrydowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego. Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego jest obecnie jednym z najczęstszych urazów sportowych stawu kolanowego.
Aby pacjent mógł powrócić do aktywności sportowej, przeszczepione więzadło powinno spełniać zarówno prawidłowe warunki biochemiczne, jak i zapewniać stabilność stawu kolanowego. Anatomiczna hybrydowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego jest zabiegiem, który te kryteria spełnia. Czym jest owa rekonstrukcja?

Na czym polega anatomiczna rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego?

dr Bartosz Paprota: Najprościej mówiąc, anatomiczna rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego polega na zastąpieniu uszkodzonej struktury przeszczepem. Może on być pobrany od pacjenta i wtedy są to:

 • ścięgna:
  • mięśnia półścięgnistego,
  • smukłego,
 • więzadło właściwe rzepki,
 • lub rozścięgno mięśnia czworogłowego.

W trakcie zabiegu przeszczep ten osadzamy w stawie kolanowym w maksymalnie anatomiczny sposób. Dzięki temu uzyskujemy przywrócenie prawidłowej biomechaniki stawu kolanowego i jednocześnie odtwarzamy stabilność zarówno w kierunku przód-tył, czyli zmniejszamy tę przednią translację piszczeli, jak i – co jest bardzo ważne, – odtwarzamy stabilność rotacyjną w stawie kolanowym.

Odtworzenie uszkodzonego więzadła

M.F. Jak prawidłowo odtworzyć uszkodzone więzadło krzyżowe przednie?
B.P. Przeszczep więzadła krzyżowego przedniego w stawie kolanowym powinien mieć prawidłową długość i orientację, czyli ułożenie w stawie kolanowym. Wyobraźmy sobie sytuację, że przeszczepione więzadło krzyżowe przednie będzie zbyt krótkie. Wówczas pacjent będzie miał problem z odzyskaniem zakresu ruchu. Nie będzie mógł też odzyskać wyprostu i zgięcia. W trakcie rehabilitacji rehabilitanci będą próbowali odzyskać ten zakres ruchu kosztem przeszczepionego więzadła krzyżowego. Wtedy jest ono narażone na rozciągnięcie i powstanie wtórnej niestabilności.

Prawidłowe umiejscowienie kanałów

Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe umiejscowienie kanałów, w których będzie osadzone to więzadło. Aby prawidłowo umiejscowić kanały, posiłkujemy się znajomością anatomii prawidłowego więzadła. Pozwala nam ona znaleźć tak zwane footprinty w stawie kolanowym, czyli miejsca, w których to więzadło krzyżowe prawidłowo się przyczepia. Natomiast w obrębie footprintów szukamy punktów izometrycznych, w których wiercimy kanały kostne dla przeszczepu więzadła krzyżowego przedniego.

Prawidłowa anatomia pozwala nam osadzić więzadło krzyżowe przednie o prawidłowej długości w stawie kolanowym. Dzięki temu w okresie pooperacyjnym w trakcie rehabilitacji, pacjent nie powinien mieć problemu z wyprostem i zgięciem. Dlatego odtwarzamy zarówno stabilność stawu, jak i prawidłową biomechanikę.

Ułożenie więzadła

Drugim ważnym elementem jest ułożenie więzadła. Więzadło nie może być ułożone zbyt pionowo. W takim przypadku zmniejszamy tylko niestabilność przednią, czyli zmniejszamy przednią translację piszczeli względem uda. Natomiast w takim przypadku nie zmniejszamy niestabilności rotacyjnej. I taki pacjent z pionowo ułożonym przeszczepem, po powrocie do aktywności sportowej może nadal narzekać na epizody uciekania kolana. Jego kolano będzie bowiem stabilne w płaszczyźnie strzałkowej, ale niestabilne w płaszczyźnie rotacyjnej.

M.F. Rozumiem, że można rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego przeprowadzić również w sposób nieanatomiczny, tak?
B.P. Oczywiście. Kilka lat temu robiliśmy rekonstrukcję więzadła tak zwaną techniką transtibialną, czyli wierciliśmy najpierw kanał piszczelowy i dopiero przez niego tworzyliśmy kanał udowy. I tak naprawdę położenie kanałów zależało od tego pierwszego kanału piszczelowego. Często przy takich rekonstrukcjach, kanał udowy był albo za wysoko i to warunkowało nam pionowe ułożenie przeszczepu, albo zbyt blisko. Wtedy mieliśmy przeszczep, który był za krótki, dlatego w nieanatomicznych rekonstrukcjach mamy problemy albo z odzyskaniem zakresu ruchu, albo z wtórną niestabilnością stawu.

Rekonstrukcja hybrydowa

M.F. Powiedz proszę, co to znaczy „rekonstrukcja hybrydowa”?
B.P. Hybryda oznacza połączenie dwóch elementów, które są różne strukturalnie, ale razem ze sobą współpracują. W rekonstrukcjach hybrydowych stosujemy po prostu przeszczep hybrydowy, czyli połączenie materiału pobranego od pacjenta, o czym wspomniałem wcześniej, ze specjalną syntetyczną taśmą, która pełni rolę rusztowania. Jest to technika hybrydowa Internal Brace™. W praktyce oznacza to, że wewnętrzna szyna zabezpiecza przeszczepiony przeszczep przed rozciągnięciem lub uszkodzeniem w trakcie rehabilitacji i wgajania. Celem bowiem rekonstrukcji jest zastąpienie uszkodzonego więzadła przeszczepem i ten przeszczep musi się wgoić. Ten okres wgajania trwa nawet rok czasu.

Pacjenci często pytają, w którym momencie najłatwiej jest uszkodzić przeszczep. Większość pacjentów boi się, że jest to w okresie bezpośrednio po zabiegu operacyjnym. Otóż, jednym z etapów wgajania przeszczepu do kości jest tak zwana faza martwicy przeszczepu, która następuje między 6. a 12. tygodniem. I to właśnie w tej fazie martwicy najłatwiej jest uszkodzić i rozciągnąć przeszczep.
Anatomiczna hybrydowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ma nam ten przeszczep w tym okresie ochronić.

Korzyści płynące z zabiegu

M.F. Jakie są korzyści z anatomicznej hybrydowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego?
B.P. Jest ich wiele. Przede wszystkim:

 • odtwarza ona prawidłową biomechanikę stawu kolanowego,
 • odtwarza stabilność zarówno w płaszczyźnie strzałkowej przednio-tylnej, jak i w płaszczyźnie rotacyjnej,
 • skraca okres rehabilitacji,
 • umożliwia bardziej agresywną rehabilitację,
 • przyspiesza powrót pacjenta do pełnej aktywności sportowej.

Podsumowanie

M.F. Z naszej rozmowy wynika, że najważniejsze w zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego jest zapewnienie pełnej prawidłowej anatomii budowy tego więzadła. Dodatkowo, szczególnie u pacjentów bardzo aktywnych można wzmocnić przeszczep specjalną taśmą, wykonując anatomiczną hybrydową rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego.
Dziękuję za rozmowę.
B. P. Dziękuję bardzo.

Tagi: , , ,