fbpx
Umów wizytę
91 85 25 901
91 85 25 902
rejestracja
Umów wizytę
Slide 1

Ortopedia

Artroskopowa stabilizacja obrąbka
stawu barkowego

Obrąbek w stawie barkowym jest bardzo ważną strukturą, która pogłębia panewkę stawu barkowego, co ma wpływ na stabilność całego stawu.

Głowa kości ramiennej jest 3-4 razy większa od panewki i dzięki temu staw barkowy jest stawem o największym zakresie ruchu. Jednocześnie też, jest to staw, który najczęściej ulega zwichnięciu lub podwichchnięciu. Mówiąc potocznie, dochodzi do tzw. wypadania barku, co powoduje, że obrąbek jest narażony na różnego rodzaju uszkodzenia.

Przyczyny uszkodzenia obrąbka

Do uszkodzenia obrąbka może dojść zarówno w wyniku dużego urazu, czyli podczas zwichnięcia (wypadnięcia) stawu barkowego, jak też w wyniku powtarzających się mikro urazów lub przeciążania stawu barkowego.

Mamy dwa najczęstsze uszkodzenia obrąbka:

  • uszkodzenie przednio-dolnego obrąbka, do którego dochodzi w wyniku zwichnięcia stawu lub jako następstwo urazu, najczęściej sportowego, gdy nie doszło do zwichnięcia (wypadnięcia), ale uraz był na tyle duży, że doprowadził do oderwania się obrąbka od panewki,
  • uszkodzenie górnego obrąbka, tzw. uszkodzenie typu SLAP, do którego może dojść w wyniku urazu lub w wyniku powtarzających się przeciążeń.

Oczywiście obrąbek może ulec uszkodzeniu w każdym miejscu i dlatego diagnozując pacjenta, zawsze oceniamy cały obrąbek.

Leczenie uszkodzeń przednio-dolnego obrąbka stawu barkowego

Pierwsze zwichnięcie

Nie ma konsensusu, jak powinniśmy leczyć pacjentów po pierwszym zwichnięciu (wypadnięciu) stawu barkowego, u których doszło do uszkodzenia przednio-dolnego obrąbka. Tacy pacjenci są zawsze analizowani indywidualne.

Na ogół, im młodsza jest osoba, u której doszło do zwichnięcia, tym ryzyko nawrotu jest większe i powinniśmy rozważyć leczenie operacyjne. Ważną zaletą wczesnego leczenia operacyjnego, jest mniejszy zakres uszkodzeń w stawie

Po każdym kolejnym zwichnięciu może dojść nie tylko do większego uszkodzenia obrąbka, ale również do uszkodzenia innych struktur stawu barkowego, włącznie z uszkodzeniem panewki. Dochodzi wówczas do oderwania się przednio-dolnego fragmentu panewki i oprócz uszkodzenia obrąbka, mamy wtedy również uszkodzenie kości.

Drugie lub trzecie zwichnięcie

Jeżeli dojdzie do drugiego lub trzeciego zwichnięcia stawu barkowego, praktycznie zawsze istnieją wskazania do leczenia operacyjnego. Dzięki technice artroskopowej możemy w sposób małoinwazyjny ustabilizować uszkodzony obrąbek i torebką stawową do panewki stawu ramiennego. Obrąbek stabilizujemy przy pomocy specjalnych implantów, a ich rodzaj jest tak samo ważny, jak zastosowana technika operacyjna.

W przeszłości stosowaliśmy implanty metalowe, które mogły przyspieszać rozwój zmian zwyrodnieniowych w stawie, czyli doprowadzać do szybszego zużycia się tego stawu. Obecnie zalecane są implanty wykonane z biomateriałów lub tylko i wyłącznie z nici.

Leczenie uszkodzenia górnego obrąbka, tzw. uszkodzenie typu SLAP

W tym przypadku leczenie również zależy o kilku czynników.

Osoby młode

U pacjentów młodych, u których do uszkodzenia doszło w wyniku urazu, leczeniem z wyboru jest artroskopowa stabilizacja, czyli naprawa uszkodzonego obrąbka. Czasami zdarza się, że w wyniku urazu doszło nie tylko do uszkodzenia górnego obrąbka, ale również do uszkodzenia przyczepiającego się do niego ścięgna głowy długiej bicepsa. 

W takiej sytuacji leczeniem z wyboru jest tzw. tenodeza, czyli odcięcie uszkodzonego ścięgna od obrąbka i stabilizacja tego ścięgna do głowy kości ramiennej.

Osoby starsze

U osób starszych, u których doszło do uszkodzenia górnego obrąbka w wyniku przeciążenia lub powtarzających się mikro-urazów, rodzaj leczenia zależy o oczekiwań pacjenta oraz od stopnia nasilenia dolegliwości.

Osoby mało aktywne z niewielkimi dolegliwości, można leczyć zachowawczo poprzez rehabilitację. Natomiast osoby aktywne powinny być leczone operacyjnie. Ponieważ u takich osób, oprócz uszkodzenia górnego obrąbka często współistnieją jeszcze inne uszkodzenia w stawie, stąd do leczenia należy podejść kompleksowo.

Lekarze

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu specjalizujący się w leczeniu urazów sportowych w obrębie stawu barkowego, kolanowego i biodrowego oraz zmian zwyrodnieniowych stawu barkowego, kolanowego i biodrowego.
Specjalista ortopedii i traumatologii specjalizujący się w leczeniu urazów sportowych kończyny dolnej, stawu barkowego oraz pourazowych zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego i biodrowego.